Adatvédelem

Nyomtatás

Adatvédelem

Az adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

A honlap látogatásához (tallózás) nincs szükség regisztrációra, így személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a honlapon található egyes szolgáltatások igénybe vétele kizárólag regisztráció útján, illetve személyes adatok közlésével lehetséges. Honlapon történő regisztrációra kisállat-tenyésztőknek van lehetősége, akik adószámmal rendelkező személyek, ekképp megadott adataik sem minősülnek személyes adatnak. A Royal Canin ellenben nem ellenőrzi, hogy a honlapon regisztrált felhasználó, Ön valóban rendelkezik-e adószámmal, így előfordulhat, hogy az Ön által megadott adatok személyes adatnak minősülnek.

A honlapon történő regisztráció során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása szükséges, mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve szolgáltatásokhoz Ön nem férhet hozzá.

A nem kisállat-tenyésztők a Regisztrációs lap kitöltésével – papíralapon – adhatják meg személyes adataikat, mely Regisztrációs laphoz a Royal Canin részvételével zajló rendezvényeken juthat hozzá és kitöltést követően adhat át kollégáinknak.

Az adatkezelés minden esetben hozzájáruláson alapszik, melyet kizárólag a Royal Canin(i) szolgáltatásának igénybevétele, szolgáltatásának teljesítése, illetve (ii) szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezelünk, tárolunk. Utóbbi esetben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Royal Canin közvetlen üzletszerzési és piackutatási célokból kapcsolatba lépjen Önnel, így ahhoz, hogy Önnek a Royal Canin meghatározott időközönként Royal Canin termékekkel kapcsolatos hírlevelet, a Royal Canin termékekkel kapcsolatos egyéb tájékoztatást küldjön, Önnel elektronikus levélben, telefonon, SMS-ben, postai úton üzletszerzési vagy piackutatási célból kapcsolatba lépjen.

Az Ön által megadott adatokat kizárólag a szerződéses viszony fennállása alatt kezeljük, így amennyiben Ön regisztrációját törli, avagy a hírlevélről leiratkozik, akkor adatait töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy – a jogszabály adta lehetőségek között – a Royal Canin jogos érdekének érvényesítése céljából az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezeljük.

A kötelezően megadandó és így a Royal Canin által kezelt személyes adatok köre a következő:

- honlapon történő regisztráció: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, irányítószám, város

- papíralapon történő regisztráció: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, irányítószám, város

A Royal Canin szolgáltatásait munkavállalói útján látja el, így az Ön személyes adataihoz munkavállalóink a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben hozzáférnek. Az adatkezelési tevékenységet adatfeldolgozó útján látjuk el.

A Royal Canin az Ön személyes adatait harmadik személy részére nem továbbítja.

Amennyiben Ön egyszer megadta személyes adatait, akkor a Royal Canin szolgáltatásainak igénybe vételéhez azokat ismételten nem szükséges megadnia, azt rendszerünk tárolja mindaddig, amíg Ön regisztrált ügyfelünk.

Önnek törvényben biztosított joga, hogy információt kapjon a Royal Canin által kezelt személyes adatairól, illetve frissítse azokat avagy kérje azok törlését. Ez irányú kéréseit az info.hu@royalcanin.com elektronikus levelezési címre avagy a 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. postai levelezési címre várjuk.

Írásbeli kérelmére – 25 napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, helyesbítjük adatait, illetve kérésére töröljük azokat. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben azt szeretné, hogy töröljük adatait, akkor célszerű a regisztrációját megszüntetni (a hírlevélről leiratkozni), mert ebben az esetben a törlés automatikus és a fenti határidő elteltét sem kell kivárnia.

A kezelt adatok köréről szóló első tájékoztatás folyó évenként ingyenes, azonban minden további tájékoztatásért 1.000,- forint (egyezer forint) költségtérítést kell fizetni, melynek előlegezésére köteles. Amennyiben a költségtérítéssel terhelt tájékoztatás eredményeképp az állapítható meg, hogy a Royal Canin az Ön adatait jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás helyesbítésre vezet, akkor a már megfizetett költségtérítést visszatérítjük Önnek az ez irányú igény bejelentésétől számított 25 napon belül.

Amennyiben Ön törlés, helyesbítés iránti kérelmet nyújt be hozzánk, azonban azt 25 napon belül nem teljesítjük vagy elutasítjuk, akkor bírósághoz (az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék jár el) fordulhat, valamint megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságát (1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Royal Canin által vezetett adatkezeléshez nem szükséges a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által történő adatvédelmi nyilvántartásba vétel.

A Royal Canin minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

  • facebook